0

  Obchodné podmienky

  Registrácia:

  Pred nákupom vo FixDistribution je potrebné sa zaregistrovať. Zaregistrovať sa a byť dealerom tovaru FixDistribution môže každá právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá sa preukáže výpisom z obchodného registra a v prípade fyzickej osoby živnostenským listom. Dealer nie je konečným spotrebiteľom tovaru FixDistribution, ale predáva tento tovar tretím osobám.

  Postup pri registrácií odberateľov:

  • Vyplníte registračný formulár
  • Následne Vás kontaktuje registračné oddelenie

    

  Objednávka:
  Objednávku tovaru vytvoríte postupom, ktorý je podrobne popísaný v návode Ako nakupovať. Po odoslaní objednávky Vám bude zároveň odoslané e-mailom jej potvrdenie. V prípade, že v tomto potvrdení nájdete nejaké nezrovnalosti, okamžite nás kontaktujte e-mailom na
  objednavky@fixdistribution.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 948 248 494. Zákazník môže stav objednávky v e-shope sledovať aj sám. Objednávky sú záväzné, a keďže sú spracované elektronicky, nie je možné ich v e-shope stornovať. Následne je po vybavení objednávky a odoslaní zásielky zaslaná faktúra v elektronickej podobe na kontaktný e-mail uvedený v registrácii.

     

  Zrušenie objednávky zo strany:

  a) zákazníka: Zákazník môže zrušiť svoju objednávku len e-mailom v deň vytvorenia objednávky a to do 15:00. V opačnom prípade sú objednávky záväzné a nie je možné ich stornovať.
  b) prevádzkovateľa obchodu
  FixDistribution: Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • tovar je dlhodobo nedostupný
  • zmenila sa výrazným spôsobom cena; pokiaľ táto situácia nastane, bezodkladne vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky,...); v prípade, že tovar nemá náhradu, bude z objednávky odstránený. 
  • objednávky staršie ako 30 dní sú automaticky stornované.

      

  Platba za tovar:
  V súčasnej dobe je možné tovar uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • Bankovým prevodom – na základe vystavenej faktúry
  • Platba vopred – platba prevodom na účet spoločnosti, variabilný symbol je číslo objednávky alebo zálohovej faktúry; tovar je zaslaný po pripísaní úhrady na bankové konto prevádzkovateľa e-shopu.

     

  Poplatok na ekologickú likvidáciu elektrospotrebičov:
  13. augusta 2005 vstúpila do platnosti novela 7/2005 Zb. zákona o odpade 185/2001 Zb. Z novely vyplývajú povinnosti pre výrobcov a predajcov elektrospotrebičov a elektrických zariadení, ktoré sa v konečnom dôsledku dotkli aj konečných spotrebiteľov. Účelom tejto novely je prevencia vzniku odpadných elektrických  a elektronických zariadení a zníženie odpadu, ktorý z týchto zariadení vzniká. Všetci výrobcovia a dovozcovia elektrospotrebičov musia od 1. septembra 2005 finančne prispievať do kolektívneho systému, z ktorého je recyklácia starších výrobkov financovaná. Tento finančný príspevok majú možnosť uvádzať oddelene na všetkých predajných dokladoch v prípade  nového tovaru. V takom prípade majú koncový predajcovia povinnosť uvádzať na predajných dokladoch tento finančný príspevok zvlášť tak, aby bolo zrejmé, aká časť kúpnej ceny bude použitá na úhradu nákladov na recykláciu elektrozariadení.

       

  Doprava tovaru:
  Tovar je možné v súčasnej dobe dopraviť nasledujúcimi spôsobmi: 

  • Kuriérska služba: Expresná dopravná služba je spoločnosť, ktorá doručí Vami vybraný tovar kdekoľvek v Slovenskej republike. Tovar je doručený do 24h (v pracovných dňoch) od expedície. Zásielky sú doručované spravidla počas pracovných dní od 8 do 17 hod. Pokiaľ nebudete na uvedenej adrese zastihnutý, dopravná služba sa pokúsi o doručenie nasledujúci deň. Zásielku je možné vyzdvihnúť aj osobne v príslušnom depe prepravnej služby. V prípade problémov s doručením nás kontaktujte.

     

  Cena:

  • Pri objednávkach v celkovej hodnote nižšej ako 50 € bez DPH je prepravné 4 € bez DPH
  • Pri objednávkach v celkovej hodnote vyššej ako 50 € bez DPH je prepravné hradené FixDistribution

      
  Dodacia lehota:
  Objednávky doručené do 14:00 hodiny expedujeme v ten istý deň expresnou službou.

      

  Kontrola dodávky:
  Nepoškodenosť obalov a neporušenosť PVC pásky dodávky, je kupujúci povinný skontrolovať už pri prevzatí balíku od dopravcu, za prítomnosti šoféra prepravnej spoločnosti. Pokiaľ je vykrytá chyba (obsah dodávky nie je kompletný, alebo je  tovar poškodený prepravou atď.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu. Dopravca následne spíše s adresátom protokol. Protokol o vykrytej chybe je zákazník povinný zaslať (elektronicky, faxom) spoločnosti FixDistribution s.r.o. Následne po dohode s Vami určíme ďalší postup, napr. opätovné zaslanie tovaru. Na neskoršie reklamácie (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúcom tovare v balíku a pod.) zistenej bez prítomnosti doručovateľa, nie je možné brať ohľad (viď. Reklamačný poriadok)

      

  Ochrana osobných údajov: 
  Osobné údaje (ako napr. meno, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie popr. IČO, DIČ apod.), ktoré sú súčasťou objednávky alebo nám boli poskytnuté počas registrácie nového zákazníka, sú spoločnosťou FixDistribution s.r.o. považované za dôverné a sú chránené proti zneužitiu. Údaje o zákazníkoch zásadne nebudú poskytnuté tretím osobám okrem tých, ktorí sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banke, prepravcovi a pod.) a to len v nutnom rozsahu.